Obiectivele proiectului

Finalitatea proiectului CINCO este integrarea intercomprehensiunii (IC) în formarea profesională (în cazul formării continue).

Obiectivul fundamental al proiectului este acela de a propune vorbitorilor de limbi romanice o serie de resurse pentru învățarea IC care să asigure dezvoltarea de competențe comunicative specifice situațiilor profesionale de cooperare europeană. Astfel, proiectul presupune:

  • a) Mobilizarea instrumentelor deja elaborate în cadrul diverselor proiecte PCE, disponibile actualmente online sau în variantă imprimată.
  • b) Integrarea respectivelor materiale într-o structură modulară adaptată nevoilor specifice ale publicului adult din diverse domenii de activitate din Franța, Italia, Spania, Portugalia și România.
  • c) Validarea resurselor prin exploatarea lor experimentală în cadrul formării profesionale (salariați ai unor instituții din domeniul social și educativ).
  • d) Prezentarea oportunităților de utilizare liberă a resurselor în cadrul formării continue a profesioniștilor implicați în activități de cooperare europeană (industrie, comerț, servicii) în țările partenere.
  • e) Crearea unei rețele europene de formatori care să gestioneze acest tip de formare.

Proiectul se angajează astfel să contribuie la dezvoltarea competențelor esențiale în diverse domenii de activitate europene: competențele lingvistice și interculturale.

projeto cinco